Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

 
grafika

Nasza oferta kursowa

Wybrane kierunki kursów:


MOTOROWE
rozwiń

Nasza oferta kursowa – kursy motorowe

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR - PODSTAWOWY

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
 • Główne rodzaje zagrożeń
 • Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów
 • Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń
 • Czynności jakie należy podjąć po zaistnieniu wypadku (w szczególności pierwsza pomoc, bezpieczeństwo ruchu drogowego, podstawowa wiedza na temat używania sprzętu ochronnego)
 • Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych
 • Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów
 • Zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera
 • Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozladunku towarów niebezpiecznych
 • Ogólne informacje na temat odpowiedzialności cywilnej
 • Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
 • Ochrona ładunku "Securite"

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs obejmuje 25 godzin szkoleniowych, zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu od godz. 9.00 do 16.00.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych na samochodach skrzyniowych klasy 2,3,4-1,4-2,4-3,5-1,5-2,6-1,6-2,8,9 w państwach kontyngentu europejskiego. Zaświadczenie ważne jest przez okres 5 lat.

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 21 lat
 • Prawo jazdy kat. B, C lub D
 • Świadectwo kwalifikacyjne lub orzeczenie lekarskie i badania psychologiczne dla kierowców lub zaświadczenie od pracodawcy o spełnieniu wymagań określonych ustawą na stanowisku kierowcy.

 PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR - SPECJALISTYCZNY-kl. VII (promieniotwórcze)

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym
 • Szczególne wymagania dotyczące pakowania materiałów promieniotwórczych
 • Szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałami promieniotwórczymi
 • Ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów 

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs obejmuje 8 godz. szkoleniowych - od godz. 9.00 do 16.00.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych na samochodach skrzyniowych klasy 2,3,4-1,4-2,4-3,5-1,5-2,6-1,6-2,8,9 w państwach kontyngentu europejskiego. Kurs specjalistyczny klasa VII promieniotwórcze jest ważny tak długo, na jaki okres jest wydane zaświadczenie o kursie podstawowym.

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 21 lat
 • Prawo jazdy kat. B, C lub D
 • Świadectwo kwalifikacyjne lub orzeczenie lekarskie i badania psychologiczne dla kierowców lub zaświadczenie od pracodawcy o spełnieniu wymagań określonych ustawą na stanowisku kierowcy.

 PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR - SPECJALISTYCZNY- kl. I (wybuchowe)

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Specyficzne zagrożenia dotyczące materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz pirotechnicznych
 • Szczegółowe wymagania dotyczące ładowania razem materiałów wybychowych

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs obejmuje 8 godz. szkoleniowych - od godz. 9.00 do 16.00.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych na samochodach skrzyniowych klasy 2,3,4-1,4-2,4-3,5-1,5-2,6-1,6-2,8,9 w państwach kontyngentu europejskiego. Kurs specjalistyczny klasa I wybuchowe jest ważny tak długo, na jaki okres jest wydane zaświadczenie o kursie podstawowym.

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 21 lat
 • Prawo jazdy kat. B, C lub D
 • Świadectwo kwalifikacyjne lub orzeczenie lekarskie i badania psychologiczne dla kierowców lub zaświadczenie od pracodawcy o spełnieniu wymagań określonych ustawą na stanowisku kierowcy.

 PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR - CYSTERNA

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Zachowanie się pojazdów na drodze z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku
 • Szczegółowe wymagania dotyczące pojazdów
 • Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern
 • Dodatkowe przepisy w zakresie używania pojazdów (w szczególności świadectwa dopuszczenia, oznaczenia dopuszczenia pojazdu podstwowego, oznakowanie tablicami barwy pomarańczowej, umieszczenie nalepek ostrzegawczych)

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs obejmuje 17 godz. szkoleniowyvh, zajęcia prowadzone są 2 dni w tygodniu od godz. 9.00 do 16.00.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych na samochodach skrzyniowych i w cysternach klasy 2,3,4-1,4-2,4-3,5-1,5-2,6-1,6-2,8,9 w państwach kontyngentu europejskiego. Kurs specjalistyczny cysterny jest ważny tak długo, na jaki okres jest wydane zaświadczenie o kursie podstawowym.

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 21 lat
 • Prawo jazdy kat. B, C lub D
 • Świadectwo kwalifikacyjne lub orzeczenie lekarskie i badania psychologiczne dla kierowców lub zaświadczenie od pracodawcy o spełnieniu wymagań określonych ustawą na stanowisku kierowcy.


 TRANSPORT DROGOWY TAKSÓWKĄ

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Przepisy prawa obowiazujące przy wykonywaniu działalności związanej z zarobkowym przewozem osób taksówką
 • Przepisy prawa miejscowego
 • Zagadnienia z topografii miasta
 • Wybrane zagadnienia z kodeksu pracy
 • BHP i kulturay pasażera
 • Organy kontroli, zasady postępowania

 2. Czas trwania szkolenia

 • Czas trwania kursu - ok. 1 miesiąca. Zajęcia (33 godz.) odbywają się 2 razy w tygodniu w godzinach do ustalenia z uczestnikami.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Aktualne prawo jazdy
SPAWALNICZE
rozwiń

Nasza oferta kursowa – kursy spawalnicze


SPAWANIE ŁUKOWE ELEKTRODĄ OTULONĄ - 111

1. Czas trwania szkolenia 

 • Kurs trwa ok. 1,5 m-cA. Zajęcia teoretyczne (24 godz.) odbywają się codziennie przez 2 tygodnie, w godz. 16.00-19.00. Zajęcia praktyczne (140 godz.) odbywają się codziennie po zakończeniu szkolenia teoretycznego, w godz. 14.00-19.00. Egzamin obejmuje 7 godzin.

2. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacze po zakończonym szkoleniu przystępują do egzaminu praktycznego i teoretycznego przed Komisją Spawalniczą powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Otrzymują Książkę Spawacza oraz Certyfikat - Świadectwo Egzaminu Spawacza z uzyskanymi uprawnieniami, wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 3. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu spawacza
 • Oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły (do wglądu)

 4. Miejsce szkolenia

 • Zajęcia praktyczne kursów spawalniczych odbywają się w warsztacie spawalniczym Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy Ośrodku Kształcenia Technicznego nr 10 w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Miszewskiego 12/13, wyposażonym w urządzenia spawalnicze do spawania gazowego, elektrycznego, w osłonie gazów oraz spawarki do spawania TIG stali nierdzewnej i aluminium. W warsztacie jest 10 stanowisk do zajęć praktycznych. Posiadamy aktualną atestację spawalni wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i zezwolenie na prowadzenie szkoleń w w/w metodach spawania.

 SPAWANIE ACETYLENOWO-TLENOWE - 311

 1. Czas trwania szkolenia

 • Kurs trwa ok. 1,5 m-ca Zajęcia teoretyczne (31 godz.) odbywają się codziennie przez 2 tygodnie, w godz. 16.00-19.00. Zajęcia praktyczne (96 godz.) odbywają się codziennie po zakończeniu szkolenia teoretycznego, w godz. 14.00-19.00. Egzamin obejmuje 7 godzin.

 2. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacze po zakończonym szkoleniu przystępują do egzaminu praktycznego i teoretycznego przed Komisją Spawalniczą powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Otrzymują Książkę Spawacza oraz Certyfikat - Świadectwo Egzaminu Spawacza z uzyskanymi uprawnieniami, wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 3. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu spawacza
 • Oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły (do wglądu)

 4. Miejsce szkolenia

 • Zajęcia praktyczne kursów spawalniczych odbywają się w warsztacie spawalniczym Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy Ośrodku Kształcenia Technicznego nr 10 w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Miszewskiego 12/13, wyposażonym w urządzenia spawalnicze do spawania gazowego, elektrycznego, w osłonie gazów oraz spawarki do spawania TIG stali nierdzewnej i aluminium. W warsztacie jest 10 stanowisk do zajęć praktycznych. Posiadamy aktualną atestację spawalni wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i zezwolenie na prowadzenie szkoleń w w/w metodach spawania.

 SPAWANIE METODĄ MAG 135 i 136

 1. Czas trwania szkolenia

 • Kurs trwa ok. 1,5 m-ca. Zajęcia teoretyczne (26 godz.) odbywają się codziennie przez 2 tygodnie, w godz. 16.00-19.00. Zajęcia praktyczne (120 godz.) odbywają się codziennie po zakończeniu szkolenia teoretycznego, w godz. 14.00-19.00. Egzamin obejmuje 7 godzin.

 2. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacze po zakończonym szkoleniu przystępują do egzaminu praktycznego i teoretycznego przed Komisją Spawalniczą powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Otrzymują Książkę Spawacza oraz Certyfikat - Świadectwo Egzaminu Spawacza z uzyskanymi uprawnieniami, wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 3. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu spawacza
 • Oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły (do wglądu)

 4. Miejsce szkolenia

 • Zajęcia praktyczne kursów spawalniczych odbywają się w warsztacie spawalniczym Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy Ośrodku Kształcenia Technicznego nr 10 w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Miszewskiego 12/13, wyposażonym w urządzenia spawalnicze do spawania gazowego, elektrycznego, w osłonie gazów oraz spawarki do spawania TIG stali nierdzewnej i aluminium. W warsztacie jest 10 stanowisk do zajęc praktycznych. Posiadamy aktualną atestację spawalni wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i zezwolenie na prowadzenie szkoleń w w/w metodach spawania.

 SPAWANIE METODĄ TIG -141

 1. Czas trwania szkolenia

 • Kurs trwa ok. 1,5 m-ca. Zajecia teoretyczne (23 godz.) odbywają się codziennie przez 2 tygodnie, w godz. 16.00-19.00. Zajęcia praktyczne (80 godz.) odbywają się codziennie po zakończeniu szkolenia teoretycznego, w godz. 14.00-19.00. Egzamin obejmuje 7 godzin.

 2. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacze po zakończonym szkoleniu przystępują do egzaminu praktycznego i teoretycznego przed Komisją Spawalniczą powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Otrzymują Książkę Spawacza oraz Certyfikat - Świadectwo Egzaminu Spawacza z uzyskanymi uprawnieniami, wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 3. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu spawacza
 • Oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły (do wglądu)

 4. Miejsce szkolenia

 • Zajęcia praktyczne kursów spawalniczych odbywają się w warsztacie spawalniczym Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy Ośrodku Kształcenia Technicznego nr 10 w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Miszewskiego 12/13, wyposażonym w urządzenia spawalnicze do spawania gazowego, elektrycznego, w osłonie gazów oraz spawarki do spawania TIG stali nierdzewnej i aluminium. W warsztacie jest 10 stanowisk do zajęć praktycznych. Posiadamy aktualną atestację spawalni wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i zezwolenie na prowadzenie szkoleń w w/w metodach spawania.

 CIĘCIE GAZOWE I SCZEPIANIE ELEKTRYCZNE

 1. Czas trwania szkolenia

 • Kurs trwa ok. 1 m-c. Zajęcia teoretyczne (36 godz.) odbywają się 4 razy w tygodniu, w godz. 16.00-19.00. Zajęcia praktyczne (20 godz.) odbywają się przez 5 dni roboczych, w godz. 15.00-19.00. Egzamin obejmuje 5 godzin.

 2. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacze po zakończonym szkoleniu przystępują do egzaminu praktycznego i teoretycznego przed Komisją Spawalniczą powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 3. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu
 • Oryginał świadectwa ukończenia ostatniej szkoły (do wglądu)

 4. Miejsce szkolenia

 • Zajęcia praktyczne kursów spawalniczych odbywają się w warsztacie spawalniczym Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy Ośrodku Kształcenia Technicznego nr 10 w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Miszewskiego 12/13, wyposażonym w urządzenia spawalnicze do spawania gazowego, elektrycznego, w osłonie gazów oraz spawarki do spawania TIG stali nierdzewnej i aluminium. W warsztacie jest 10 stanowisk do zajęć praktycznych. Posiadamy aktualną atestację spawalni wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i zezwolenie na prowadzenie szkoleń w w/w metodach spawania.
ELEKTROENERGETYCZNE
rozwiń

Nasza oferta kursowa – kursy elektroenergetyczne


 UPRAWNIENIA ELEKTROENERGETYCZNE do 1 kV, powyżej 1 kV, eksploatacja, dozór, pomiary

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Wybrane zagadnienia z prawa energetycznego
 • Budowa urządzeń,instalacji i sieci elektrycznych
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych
 • BHP przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych
 • Przepisy dodatkowe dla dozoru
 • Pomiary i przyrządy pomiarowe

 2. Czas trwania szkolenia - 40 godzin

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego, egzamin na uprawnienia przed Komisją Egzaminacyjną ZDZ

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie kierunkowe lub pokrewne

 UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE - SPRĘŻARKI, URZĄDZENIA, INSTALACJE I SIECI CIEPLNE ORAZ URZĄDZENIA, INSTALACJE I SIECI GAZOWE - EKSPLOATACJA I DOZÓR

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • BHP i ppoż.
 • Gospodarka paliwowo-energetyczna
 • Wiadomości z fizyki
 • Materiałoznawstwo
 • Zajęcia praktyczne

 2. Czas trwania szkolenia - 40 godzin

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego, egzamin na uprawnienia przed Komisją Egzaminacyjną ZDZ

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie kierunkowe lub pokrewne
BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY
rozwiń

Nasza oferta kursowa - BHP

 Posiadamy certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej nr JE-26/2008 wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy


 BHP OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu bhp
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego 

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs obejmuje 16 godzin wykładów

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz dla innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

 BHP OKRESOWE dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Regulacje prawne z zakresu bhp
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 • Wymagania bhp dla budynków i pomieszczeń pracy
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, związana z nimi profilaktyka
 • Zadania i uprawnienia służby bhp oraz metody pracy tej służby
 • Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego 

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs obejmuje 64 godziny zajęć, w tym 6 godzin ćwiczeń.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu.

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców zatrudniających do 10 pracowników albo zatrudniających do 20 pracowników - zakwalifikowanych do grupy dzialalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubepieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 BHP OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Regulacje prawne z zakresu bhp
 • Zagrożenia czynnikami wystepującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
 • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka 

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs obejmuje 8 godzin wykładów

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu.

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne

 BHP OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

Regulacje prawne z zakresu bhp
Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy
Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii
Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bhp
Ćwiczenia dotyczące uwzględnienia wymagań bhp oraz ergonomii w projektowaniu
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs obejmuje 16 godzin wykładów 

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu.

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Szkolenie przeznaczone jest dla pracwników inzynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktoraów, technologów, organizatorów produkcji, pracowników którzy realizują zadania związane z organizacją kommórek organizacyjnych, procesów pracy i stanowisk pracy.

 BHP OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP I OSB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dot. bhp
 • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych wytępujących w procesach pracy
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 • Nowoczesne metody pracy służby bhp
 • Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bhp
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, zasady udzielania pierwszej pomocy

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs obejmuje 32 godziny zajęć, w tym 4 godziny ćwiczeń.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu.

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

 BHP OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu bhp
 • Postęp w zakresie zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 • Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii
 • Zasady postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń, zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs obejmuje 8 godzin wykładów

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu.

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych oraz innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp
BUDOWLANE
rozwiń

Nasza oferta kursowa - budowlane


 MALARZ - TAPECIARZ

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Czytanie dokumentacji technicznej dla ustalenia zakresu robót malarskich
 • Dobieranie właściwych narzędzi, sprzętu i aparatów do założonych zadań
 • Rozpoznawanie i przechowywanie materiałów do robót malarskich i tapeciarskich
 • Przygotowywanie różnych podłoży pod malowanie
 • Przygotowywanie i dobór farb dla różnych rodzajów podłoży
 • Tapetowanie
 • Technika malowania ręcznego i mechanicznego
 • Dobieranie rodzaju techniki malarskiej do rodzaju podłoża
 • Malowanie ozdobne i artystyczne pomieszczeń
 • Przechowywanie w warunkach budowy materiałów malarskich
 • Dobieranie kolorów do właściwości wnętrz
 • Ocenianie jakości prac i obmiar wykowywanych robót
 • Utrzymywanie stanowiska pracy w odpowiednim porządku i czystości, gospodarka odpadami
 • Organizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs obejmuje 312 godz. zajęc teoretycznych i praktycznych.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacz przystępuje do egzaminu wewnętrznego praktycznego i teoretycznego oraz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu.

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania w/w zawodu
 • Wyczucie plastyczne kolorów

GLAZURNIK

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Posługiwanie się dokumentacją techniczną
 • Ocenianie przydatności materiałów budowlanych i ich przechowywanie
 • Przygotowanie ścian i ekranów ściennych do układania płytek
 • Układanie płytek przy użyciu kleju i zaprawy klejącej
 • Wykańczanie powierzchni
 • Spoinowanie płytek
 • Remontowanie okładzin ściennych z różnych płytek
 • Układanie posadzek i płytek z lastryka
 • Obsługiwanie maszyn i urządzeń do robót glazurniczych
 • Ocenianie jakości robót i obmiar wykonywanych robót
 • Utrzymywanie stanowisk pracy w odpowiednim porządku i czystości, gospodarka odpadami
 • Organizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs obejmuje 232 godz. zajęc teoretycznych i praktycznych.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacz przystępuje do egzaminu wewnętrznego praktycznego i teoretycznego oraz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu.

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania w/w zawodu
 • Wyczucie plastyczne kolorów

 POSADZKARZ

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Posługiwanie się dokumentacją techniczną dla oceny zakresu planowanych robór
 • Obsługiwanie maszyn i ich konserwacja
 • Dobór właściwych narzędzi do rodzaju wykonywanej pracy
 • Wykonywanie podkładów pod posadzki z różnych materiałów
 • Układanie posadzek drewnianych oraz z tworzyw mineralnych i sztucznych
 • Dokonywanie obróbki powierzchni posadzek
 • Licowanie ścian płytkami z tworzyw sztucznych i ceramicznych
 • Naprawianie uszkodzonych posadzek
 • Ocenianie jakości prac i obmiar wykonywanych robót
 • Utrzymywanie stanowiska dokumentacją techniczną
 • Ocenianie przydatności materiałów budowlanych i ich przechowywanie
 • Przygotowanie ścian i ekranów ściennych do układania płytek
 • Układanie płytek przy użyciu kleju i zaprawy klejącej
 • Wykańczanie powierzchni
 • Spoinowanie płytek
 • Remontowanie okładzin ściennych z różnych płytek
 • Układanie posadzek i płytek z lastryka
 • Obsługiwanie maszyn i urządzeń do robót glazurniczych
 • Ocenianie jakości robót i obmiar wykonywanych robót
 • Utrzymywanie stanowisk pracy w odpowiednim porządku i czystości, gospodarka odpadami
 • Organizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs obejmuje 232 godz. zajęc teoretycznych i praktycznych.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacz przystępuje do egzaminu wewnętrznego praktycznego i teoretycznego oraz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu.

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania w/w zawodu

 BETONIARZ

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Analizowanie rysunków roboczych konstrukcji betonowych i żelbetonowych
 • Przechowywanie na placu budowy materiałów do produkcji betonu
 • Obsługiwanie i konserwacja maszyn do wytwarzania, transportu, układania i zagęszczania mieszanki betonowej
 • Ręczne i mechaniczne wytwarzanie mieszanki betonowej
 • Montowanie, przesuwanie i rozbiórka deskowań
 • Układanie mieszanki betonowej w różnych warunkach środowiskowych i klimatycznych
 • Uzupełnianie ubytków betonu w elementach betonowych i żelbetonowych
 • Wykonywanie betonów specjalnych
 • Ocenianie jakości prac i obmiar wykonywanych robót
 • Utrzymywanie stanowiska pracy w odpowiednim porządku i czystości
 • Organizowanie toku pracy zgodnie z zasadami bhp i ppoż.ek
 • Układanie posadzek i płytek z lastryka
 • Obsługiwanie maszyn i urządzeń do robót glazurniczych
 • Ocenianie jakości robót i obmiar wykonywanych robót
 • Utrzymywanie stanowisk pracy w odpowiednim porządku i czystości, gospodarka odpadami
 • Organizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs obejmuje 230 godz. zajęc teoretycznych i praktycznych.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacz przystępuje do egzaminu wewnętrznego praktycznego i teoretycznego oraz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu.

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania w/w zawodu
 BRUKARZ

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Posługiwanie się i konserwowanie narzędzi, sprzetu i maszyn budowlanych
 • Rozróznianie podstawowych materiałów do robót brukarskich
 • Czynności pomiarowe przy robotach brukarskich
 • Wykonywanie sztucznego podłoża, podbudowy i podsypek
 • Układanie nawierzchni i krawężników
 • Spoinowanie nawierzchni
 • Naprawianie nawierzchni z kamieni, kostek i płyt
 • Wyznaczanie i sprawdzanie szblonem profilu podsypki
 • Zabezpieczanie i oznaczanie robót na czynnych drogach
 • Brukowanie nawierzchni wszystkich typów z kamieni naturalnych i sztucznych
 • Brukowanie w ozdobne wzory nawierzchni róznychtypów
 • Czytanie dokumentacji technicznej
 • Obmierzanie wykonywanych robót i ocenianie ich jakości
 • Utrzymywanie stanowiska pracy w odpowiednim porzadku i czystości
 • Organizowanie toku pracy zgodnie z zasadami bhp i ppoż.

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs obejmuje 228 godz. zajęc teoretycznych i praktycznych.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacz przystępuje do egzaminu wewnętrznego praktycznego i teoretycznego oraz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu.

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania w/w zawodu

 Kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Podstawy prawne
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku
 • Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę
 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej
 • Ocena instalacji oświetleniowej w budynku
 • Metodyka obliczeń i opracowania świadectw
 • Sprawdzian umiejętności

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs obejmuje 52 godziny zajęc.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacz przystępuje do egzaminu wewnętrznego oraz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu.

 4. Wymagania wobec kandydatów

KOSMETYCZNY
rozwiń

Nasza oferta kursowa – kursy kosmetyczne


 FRYZJER DAMSKI - przyuczenie do zawodu (szkolenie indywidualne)

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Materiałoznawstwo
 • Technologia
 • BHP
 • Obsługa klienta i poradnictwo
 • Elementy stylizacji fryzur
 • Zajęcia praktyczne

 2. Czas trwania szkolenia

 1. Kurs trwa 4,5 m-ca. Zajęcia teoretyczne (50 godz.) odbywają się 1 raz w tygodniu, zajęcia praktyczne (180 godz.) odbywają się 4 razy w tygodniu. Na egzamin przeznacza się 8 godzin.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacz przystępuje do egzaminu wewnętrznego praktycznego i teoretycznego oraz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu.

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania w/w zawodu
 • Książeczka zdrowia z badaniem na nosicielstwo
 • Świadectwo ukończenia szkoły (do wglądu) 

 KOSMETYCZNY - przyuczenie do zawodu (szkolenie indywidualne)

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Anatomia
 • Dermatologia
 • Fizykoterapia
 • Chemia kosmetyczna
 • Higiena i dietetyka
 • Kosmetyka - teoria i praktyka

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs trwa 6 m-cy. Zajęcia teoretyczne (80 godz.) odbywają się raz w tygodniu, zajęcia praktyczne (170 godz.) odbywają się 2 razy w tygodniu po 7 godzin lekcyjnych, w godzinach do ustalenia.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacz przystępuje do egzaminu wewnętrznego z praktyki i teorii. Otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu. 

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończona min. szkoła średnia (oryginał świadectwa do wglądu)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania w/w zawodu
 • Książeczka zdrowia oraz badanie na nosicielstwo.

 MANICURE-PEDICURE - przyuczenie do zawodu (szkolenie indywidualne)

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Schorzenia dermatologiczne kończyn górnych i dolnych
 • Budowa paznokcia
 • BHP w zawodzie
 • Zajęcia praktyczne

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs trwa 4 tygodnie. Zajęcia teoretyczne (12 godz.) i zajęcia praktyczne (38 godz.) odbywają się dwa razy w tygodniu, po 6 godzin lekcyjnych, w godzinach do ustalenia.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacz przystępuje do egzaminu wewnętrznego z praktyki i teorii. Otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu. 

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania w/w zawodu
 • Książeczka zdrowia oraz badanie na nosicielstwo
 • Własne narzędzia do cwiczeń
 • Ukończone gimnazjum

 METODY PRZEDŁUŻANIA PAZNOKCI - przyuczenie do zawodu (szkolenie indywidualne)

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Metody przedłużania paznokci: fiberglas, tipsy, akryl

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs trwa 4 tygodnie. Zajęia teoretyczne (6 godz.) i zajęcia praktyczne (34 godz.)odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach do ustalenia

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacz przystępuje do egzaminu wewnętrznego z praktyki i teorii. Otrzymuje Zaświadczenie Ukończenia Kursu 

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 18 lat
 • Wskazane wykształcenie średnie
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu modelistki paznokci
 • Książeczka zdrowia oraz badanie na nosicielstwo
 • Duża sprawnośc manualna dłoni

 MASAŻ KLASYCZNY I stopnia

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Anatomia człowieka
 • Wskazania i przeciwskazania do stosowania masażu klasycznego
 • Zajęcia praktyczne

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs trwa 3 m-ce. Zajęcia teoretyczne (26 godz.) i zajęcia praktyczne (54 godz.) odbywają się dwa razy w tygodniu.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacz przystępuje do egzaminu wewnętrznego z praktyki i teorii. Otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu. Kurs "Masaż klasyczny" jest wstępnym etapem do szkolenia: "Masaż klasyczny segmentarny i sportowy II stopnia", który umożliwia pracę w zawodzie masażysty. 

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończona szkoła średnia (świadectwo do wglądu)
 • Dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do masażu (słuchacze masują się nawzajem na ćwiczeniach)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu

 MASAŻ KLASYCZNY, SEGMENTARNY I SPORTOWY II stopnia

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Podstawy masażu segmentarnego
 • Kinezyterapia
 • Elementy hydroterapii
 • Masaż sportowy
 • Zajęcia praktyczne

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs trwa 5 m-cy. Zajęcia teoretyczne (90 godz.) i zajęcia praktyczne (90 godz.) odbywają się trzy razy w tygodniu, dodatkowo 30 godz. - obsługa klienta.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym z teorii i praktyki. Słuchacz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu. 

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończona szkoła średnia (świadectwo do wglądu)
 • Dobry stan zdrowia (słuchacze masują się nawzajem na ćwiczeniach)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania w/w zawodu
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
rozwiń
 • ABC przedsiębiorczości
 • Menadżer małego i średniego przedsiębiorstwa
HUMAN RESOURCE
rozwiń

Human Resource - Rozwój Zasobów Ludzkich

 WYPALENIE ZAWODOWE - PROFILAKTYKA

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Charakterystyka zjawiska wypalenia zawodowego
 • Przebieg i symptomy wypalenia
 • Autodiagnoza indywidualnego poziomu obciążenia pracą i zagrożenie wypalenia
 • Czynniki wywołujące wypalenie
 • Strategia radzenia sobie ze zjawiskiem wypalenia - profilaktyka 

 2. Czas trwania szkolenia - szkolenie dwudniowe obejmujące 14 godzin szkoleniowych.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Uczestnicy kursu uzyskają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat zjawiska wypalenia zawodowego oraz strategii podejmowania indywidualnych działań profilaktycznych. Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie ukończenia kursu.
 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Funkcje komunikowania się w procesie interpersonalnymPrzebieg i zasady komunikowania sięTechniki komunikowaniaBariery w procesie komunikowaniaUmiejętność aktywnego słuchania i przekazywania komunikatówFormy komunikacji intepersonalnej (fatyczny, instrumentalny afektywny)

 2. Czas trwania szkolenia - szkolenie dwudniowe obejmujace 16 godzin szkoleniowych.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Uczestnicy kursu uzyskają Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Kierowanie zespołem - zadania i funkcje kierownikaDelegowanie zadań, rozpoznawanoe własnego stylu delegowaniazadań pracowniczychMotywowanie pracowników, dostosowywanie sposobu motywowania do pracownikaKontrolowanie pracownikówWspieranie pracowników w trudnych sytuacjachKomunikowaniesie w zespole

 2. Czas trwania szkolenia - szkolenie dwudniowe obejmujace 18 godzin szkoleniowych.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Uczestnicy kursu uzyskają wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat zasad kierowania zespołami ludzkimi, rozpoznania własnego stylu kierowania (delegowania zadań, motywowania, kontrolowania i komunikowania się z podwławnymi) oraz nabędą i udoskonalą umiejętności związane z kierowaniem zespoem. Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 ZARZĄDZANIE STRESEM - KIEROWANIE EMOCJAMI

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Rola i znaczenie stresu i emocji w życiu i pracy człowiekaFazy symptomy stresuSpirala emocjonalnaKomunikacja i język emocji, rozpoznawanie emocjiInteligencja emocjonalna - źródła skutecznego funkcjonowania zawodowego społecznegoUmiejscowienie kontroli (wewnątrz i zewnątrz sterownośc)Zjawisko "wyuczonej bezradności"Stres a wypalenie zawodoweZachowanie jednostki wg programowania neurolingwistycznego NLPSkuteczna i efektywna komunikacja interpersonalnaZachowanie asertywnePraktyczne techniki radzenia sobie ze stresem: relaksacyjne, afirmacja

 2. Czas trwania szkolenia - szkolenie dwudniowe obejmujace 14 godzin szkoleniowych.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Uczestnicy kursu uzyskają wiedzę na temat mechanizmów powstawania stresu i reakcji emocjonalnych, indywidualnych dyspozycji psychofizycznych w sytuacjach przeciązenia emocjonalnego oraz sposobów radzenia sobie ze stresem. 
 • Uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 PRACA Z KLIENTEM AGRESYWNYM

 1.Cel kursu:

 • Celem kursu jest doskonalenie zawodowe uczestników w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji interpersonalnych w grupie zawodów związanych ze świadczeniem usług społecznych i opiekuńczych na rzecz klientów przejawiających zachowania patologiczne i aspołeczne

 2. Podstawowe zagadnienia programu szkolenia:

 • Diagnoza stylu komunikacji w sytuacji trudnej (styl agresywny, uległy, manipulujacy, asertywny),
 • Psychologiczne podłoże stylu komunikacji i reakcji w sytuacjach trudnych,
 • Żródła i przejawy agresji,
 • Zarządzanie emocjami podczas kontaktu z klientem agresywnym - samokontrola,
 • Rozpoznawanie emocji u innych,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z klientem w sytuacji kryzysowej,
 • Techniki wywierania wpływu i kształtowania emocji u innych,
 • Trening asertywnej komunikacji,
 • Budowanie własnej siły i poczucia pewości siebie - podstawa samoobrony.

 3. Czas trwania kursu: szkolenie dwudniowe - 16 godzin zajęć.

 4. Uczestnicy kursu:

 • Szkolenie jest skierowane dla kadr pracowniczych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz osób współpracujących z tymi jednostkami - pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, konsultantów, asystentów osób wykluczonych społecznie, prawników, policjantów, opiekunów społecznych, kuratorów sądowych.
USŁUGI DRZEWNE
rozwiń
 • Stolarz meblowy
 • Tapicer
 • Pilarz
INNE
rozwiń
 • Nauka języka angielskiego na platformie SPEEXX
 • Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu – dźwigi towarowe, podesty ruchome,
 • suwnice, wciągarki, żurawie
 • Obsługa autoklawów
 • Obsługa w zakresie butli przenośnych gazem technicznym (LPG)
 • Obsługa pilarek
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Opiekunka pielęgnacyjno – gospodarcza
 • Opiekunka dziecięca
 • Asystent rodziny
 • Minimum sanitarne z obsługą kas fiskalnych
 • Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • Bukieciarstwo – Florystyka
 • Kasjer bankowy
 • Sprzedawca detalista z obsługą kas fiskalnych
 • Profesjonalny przedstawiciel handlowy
 • Decoupage
 • Rysunek izometryczny
 • Recepcjonista, pokojowa
 • Asystent rodziny
GASTRONOMICZNE
rozwiń

Nasza oferta kursowa – gastronomiczne


 BARMAN - KELNER

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Sylwetka barmana i kelnera
 • Aranżacja coctail-baru- sala restauracyjna
 • Organizacja i technika pracy za barem i na sali restauracyjnej
 • Technologia miksowania
 • Fizjologia miksowania napojów
 • Kultura spożywania napojów - w barze i na sali restauracyjnej
 • Psychologia konsumenta
 • Receptury napojów mieszanych
 • Zarys technologii i towaroznawstwa napojów i potraw
 • Zajecia praktyczne przygotowujace do zawodu barmana
 • Technologia sporządzania potraw - zarys
 • Planowanie wyżywienia - karty menu, składniki pokarmowe
 • Serwowanie potraw i napojów
 • Sporządzanie potraw i napojów w obecności konsumenta - flambirowanie, serwowanie potraw (z półmiska na talerz)
 • Obsługa przyjęć okolicznosciowych - bankiety, wesela, chrzciny itp
 • Obsługa gosci hotelowych
 • Rozliczenia - w barze, kelnerskie
 • Zajęcia praktyczne z zakresu obsługi konsumenta
 • BHP

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs trwa ok. 6 tygodni. Zajęcia teoretyczne (90 godz.) i zajęcia praktyczne odbywają się 4 razy w tygodniu, w godzinach do ustalenia. Zajęcia praktyczne obejmują 35 godz. zajęć praktycznych przygotowujących do zawodu barmana i 25 godz. zajęć praktycznych z zakresu obsługi konsumenta

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 18 lat
 • Aktualna książeczka zdrowia

 KUCHARZ

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Planowanie produkcji
 • Surowce gastronomiczne
 • Maszyny i urzadzenia
 • Stanowisko pracy
 • Obróbka wstępna surowców
 • Technika sporządzania dań podstawowych
 • Sporządzanie zup
 • Przekąski
 • Wypiek ciast
 • Desery i napoje
 • Potrawy specjalistyczne
 • Ekspedycja wyrobów kulinarnych

 2. Czas trwania szkolenia

 • Kurs trwa ok. 3 m-cy, obejmuje 257 godz. zajęć - w tym: zajęcia teoretyczne (67 godz.) i zajęcia praktyczne (190 godz.)

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Słuchacz otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 18 lat
 • Ukończona szkoła zawodowa
 • Aktualna książeczka zdrowia i badania na nosicielstwo
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu kucharza 
RYSUNEK IZOMETRYCZNY DLA MONTERÓW RUROCIAGÓW OKRĘTOWYCH
rozwiń

NASZA OFERTA KURSOWA:

 RYSUNEK IZOMETRYCZNY DLA MONTERÓW RUROCIAGÓW OKRĘTOWYCH

 1. Cel kursu:

 • Celem kursu jest doskonalenie zawodowe uczestników w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z czytaniem rysunków rurarskich , zwłaszcza izometryków, rysunków złożeniowych i załączonych do nich specyfikacji materiałowych w grupie zawodów stoczniowych.

 2. Podstawowe zagadnienia programu szkolenia:

 • Istota i zasady czytania rysunku 2D oraz specyfikacji materiałowej.
 • Istota i zasady czytania rysunku izometrycznego oraz specyfikacji materiałowej.
 • Omówienie zasad czytania pełnego rysunku rurarskiego (rysunek 2D, specyfikacja materiałowa oraz izometryk).

 Kursu umożliwia nabycie i rozwój praktycznych umiejętności związanych z:

 •  czytaniem rysunków rurarskich (2D, izometryków oraz rysunków złożeniowych)
 • prefabrykacją elementów rurarskich przedstawionych w postaci izometryków
 • posługiwaniem się i czytaniem obcojęzycznej dokumentacji i specyfikacji materiałowej. 

 3. Czas trwania kursu: szkolenie czterodniowe - 24 godziny zajęć, w tym 12 godzin wykładów teoretycznych i 12 godzin ćwiczeń praktycznych. 4. Uczestnicy kursu:Szkolenie jest skierowane głównie dla kadr pracowniczych branży stoczniowej oraz podwykonawców systemów rurarskich związanych z branżą stoczniową.

JĘZYK ANGIELSKI
rozwiń

Nauka języka poprzez platformę internetową SPEEXX w dwóch wariantach:

 • kurs SPEEXX Support

to mieszanka dwóch idealnie dobranych składników:

1. nowoczesnej platformy e-learningowej

2. wsparcia tutora online

 • kurs SPEEXX Blended

to mieszanka trzech idelanie dobranych składników:

1. nowoczesnej platformy e- learningowej

2. wsparcia tutora online

3. zajęć z wykwalifikowanym lektorem

KIEROWCA WÓZKÓW
rozwiń
 KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM - PODNOŚNIKOWE

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózka
 • Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
 • Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Wiadomości z zakresu BHP
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Praktyczna nauka jazdy i manewrowanie osprzętem
 • Bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach

 2. Czas trwania szkolenia

 • Czas trwania kursu - ok. 4 tygodnie. Zajęcia teoretyczne (47 godz.) odbywają się 3 razy w tygodniu po 5 godz. lekcyjnych. Zajęcia praktyczne (20 godz.) odbywają się codziennie, zapisy słuchaczy na jazdę wózkiem prowadzi instruktor.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o przygotowaniu do samodzielnej obsługi wózków napędzanych, w transporcie wewnątrzzakładowym.

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy operatora wózków lub kserokopia prawa jazdy
 • Ukończone 18 lat

 KONSERWATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA

 1. Główne zagadnienia programu szkolenia:

 • Przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych

 2. Czas trwania szkolenia

 • Czas trwania kursu- ok. 6 tygodni. Zajęcia teoretyczne (64 godz.) i zajęcia praktyczne (5 godz.) odbywają się 3 razy w tygodniu w godz. od 16.00 do 19.00.

 3. Rezultaty dla uczestników

 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz składają egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Transportowego Dozoru Technicznego.

 4. Wymagania wobec kandydatów

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie mechaniczne lub pokrewne
 • Staż pracy przy konserwacji i obsłudze wózków min. 6 m-cy

Możliwość zorganizowania szkolenia na życzenie klienta

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych pod

numerem 2.22/00196/2005.